Biuro rachunkowe Posterus

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze rachunkowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej podmiotów o różnym profilu działalności jak i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy jak też spółki prawa handlowego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszego biura.

KSIĘGOWOŚĆ:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenie sprawozdać finansowych
 • opracowywanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego (GUS)
 • przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zarejestrwaniem nowej firmy

KADRY I PŁACE:

 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzenie deklaracji ZUS i druków RMUA,
Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
g1

Prowadzenie dokumentacji i ewidencji personalnej pracowników, w tym:

prowadzenie akt osobowych
przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, itp.)
prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
prowadzenie ewidencji czasu pracy
prowadzenie ewidencji gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym
prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych

g2

Prowadzenie dokumentacji i ewidencji płac oraz dokumentacji prac zleconych, w tym:

sporządzenie listy płac
prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie ewidencji podatkowej pracownika i zleceniobiorców prac zleconych
przygotowywanie umów zleceń
sporządzenie listy płac prac zleconych
sporządzenie deklaracji podatkowych

g3

Prowadzenie dokumentacji ZUS

sporządzanie deklaracji ZUS
prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński),

Zapraszamy do współpracy osoby, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Pomożemy w przygotowaniu wszelkich dokumentów niezbędnych w procesie rejestracji firmy.

Dlaczego my?

1
lat doświadczenia
1
zadowolonych klientów
1 %
zaangażowania